Certifikace

Od roku 2002 máme zaveden a certifikován systém managementu kvality dle mezinárodního standardu ISO 9001. Od roku 2006 je politika jakosti integrována s environmentální politikou pro dosažení co nejvyššího stupně účinnosti obou politik. Enviromentální politika a politika kvality ke stažení.

Management kvality

V souladu s požadavky managementu kvality aplikujeme řadu opatření, která zabezpečují perfektní kvalitu výsledného produktu. Důraz klademe na řízení, kontrolu a zlepšování všech procesů uvnitř firmy. Na základě řady analýz stanovujeme pro jednotlivá oddělení společnosti měřitelné cíle kvality a v případě jejich neplnění tyto prošetřujeme a činíme taková opatření, abychom jejich další výskyt minimalizovali, resp. zcela odstranili.

Hlavní produkty z našeho portfolia (především rozvaděče) procházejí nejen přísnou kontrolou, ale jsou navíc výrobkově certifikovány v souladu s požadavky certifikační autority TÜV SÜD Czech.

Naše rozvaděče

Kvalita na prvním místě

Nespokojujeme se pouze se splněním požadavků na certifikaci systémů řízení a výrobkové certifikace, ale aplikujeme i řadu opatření zabezpečující trvalé zlepšování jak systémů, tak i výrobků.

Snahu o dosažení maximální kvality přenášíme i na naše dodavatele, kteří musejí rovněž splnit řadu náročných podmínek a přispět tak k našemu úsilí o dosažení vysoké kvality i přidané hodnoty pro zákazníka. Můžete si být proto jisti, že rozvaděče s logem Conteg jsou vždy vyrobeny z prvotřídních vstupních materiálů a polotovarů.

Naše služby

Společnost Conteg je držitelem mezinárodních certifikátů, které si v této rubrice můžete prostudovat a stáhnout.

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte Conteg oddělení kvality, kde vám vaše otázky rádi zodpovíme.

Oddělení kvality